Với giải Bài 8 trang 85 Vật Lí 7 được biên soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Vật Lí 7. Mời các bạn đón xem:

1 847 lượt xem

Trang trước

Trang sau  

Giải Vật Lí 7 Bài 30: Tổng kết chương 3: Điện học

Video Giải Bài 8 trang 85 Vật Lí 7

Bài 8 trang 85 Vật Lí 7: Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

Trả lời:

– Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).

– Dụng cụ để đo hiệu điện thế là vôn kế.

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 7 hay, cụ thể khác: 

Bài 1 trang 85 Vật Lí 7: Đặt một câu với các từ: chà xát, nhiễm điện…

Bài 2 trang 85 Vật Lí 7: Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhéu? Loại nào thì đẩy nhau…

Bài 3 trang 85 Vật Lí 7:Đặt câu với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn, mất giảm đi êlectrôn…

Bài 4 trang 85 Vật Lí 7: Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây…

Bài 5 trang 85 Vật Lí 7: Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở khó khăn bình thường…

Bài 6 trang 85 Vật Lí 7: Kể tên năm công dụng chính của dòng điện…

Bài 7 trang 85 Vật Lí 7: Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện…

Bài 9 trang 85 Vật Lí 7: Đặt một câu với các cụm từ: hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế…

Bài 10 trang 85 Vật Lí 7:Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì…

Bài 11 trang 85 Vật Lí 7: Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì…

Bài 12 trang 85 Vật Lí 7: Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện…

Bài 1 trang 86 Vật Lí 7: Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện…

Bài 2 trang 86 Vật Lí 7: Trong mỗi hình 30.1a, b, c, d cả hai vật A, B đều đặn bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh… 

Bài 3 trang 86 Vật Lí 7: cọ xát mảnh nilông bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm… 

Bài 4 trang 86 Vật Lí 7:Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện…

Bài 5 trang 86 Vật Lí 7: Trong 4 thí nghiệm được bố trí như hình 30.3, thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng…

Bài 6 trang 87 Vật Lí 7: Có 5 nguồn điện loại 1,5V, 3V, 6V, 9V, 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V… 

Bài 7 trang 87 Vật Lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4, biết số chỉ ampe kế A là 0,35A; của ampe kế A1 là 0,12A… 

1 847 lượt xem

Trang trước

Trang sau  

Xem thêm các chương trình khác: